Diploma per a Fab Academy

Graphic Design
2015

Els alumnes de Fab Academy aprenen a imaginar, prototipar i documentar les seves idees a través de moltes hores d'experiència pràctica amb eines de fabricació digital. Tenir diversos formats de codi i convertir-los en objectes físics.

El Diploma de l'Acadèmia Fab consisteix en un compromís d'estudiants a temps parcial de 5 mesos, de gener a juny. El Diploma Fab és el resultat de la suma dels certificats Fab Academy. El progrés cap al títol es valora per les habilitats adquirides de l'estudiant en comptes de temps o crèdits.

El Fab Academy és una experiència d'aprenentatge pràctic i de ritme ràpid on els estudiants planifiquen i executen un nou projecte cada setmana. Cada individu documenta el seu progrés per a cada projecte, el que resulta en una cartera personal d'èxits tècnics.