Maker Faire Barcelona

Disseny de l'espai i Disseny Gràfic
2018

Maker Faire Barcelona és un aparador per a la innovació, la creativitat i l'aprenentatge pràctic per a adults, adolescents i nens; que uneix la comunitat local i internacional de Maker, entenent aquesta comunitat com un univers ampli que reuneix investigadors i professionals del moviment Maker juntament amb universitats i centres de recerca i empreses socialment innovadores amb l'objectiu de promoure la integració de la Ciència i la Tecnologia amb rapidesa creixent ecosistema d'innovació com el Moviment del Creador.

Això encoratja la trobada entre els millors investigadors i creadors d'ambdós models i afavoreix la transmissió de coneixements i pràctiques entre el públic en general.