Cities For Digital Rights

Disseny i Desenvolupament Web
2018

Internet s'ha tornat inseparable de la nostra vida quotidiana. Tot i així, cada dia hi ha nous casos d'abús de drets digitals, mal ús i desinformació i concentració de poder a tot el món. La Coalició Ciutats per a Drets Digitals està compromesa a eliminar els impediments per aprofitar les oportunitats tecnològiques oferint serveis i infraestructures digitals segures i segures que donen suport a les comunitats.

Els principis de drets humans com la privadesa, la llibertat d'expressió i la democràcia s'han d'incorporar al disseny en plataformes digitals, començant per infraestructures i serveis digitals controlats localment. La coalició recolzada pel Programa de les Nacions Unides per als Assentaments Humans (ONU-Hàbitat) pretén compartir i aprendre dels reptes i els èxits de cada un i coordinar iniciatives i accions comunes.

https://citiesfordigitalrights.org

Il·lustració per al principi 01: Accés universal i igual a Internet, i alfabetització digital

Presentació del projecte Cities for Digital Rights presentat per representants de Barcelona, Amsterdam i Nova York.

Il·lustració per al principi 02: Privadesa, protecció de dades i seguretat

Presentació de la pàgina web del projecte Cities for Digital Rights de Francesca Bria.

Il·lustració per al principi 03: transparència, rendició de comptes i no discriminació de dades, continguts i algorismes

Gràfics de mitjans socials i exemple d'impacte.

Gràfics de capçalera de Twitter.

Il·lustració per al principi 04: Democràcia participativa, diversitat i inclusió

Il·lustració per al lloc web de la ciutat digital de Barcelona

Il·lustració per al principi 05: estàndards de servei digital obert i ètic