FabLab Barcelona Web

Disseny i desenvolupament web
2015

Fab Lab Barcelona forma part de l’Institut d’Arquitectura Avançada de Catalunya, on dóna suport a diferents programes educatius i de recerca relacionats amb les múltiples escales de l’hàbitat humà.

També és la seu de la coordinació global del programa Fab Academy en col·laboració amb la Fundació Fab i el Centre de Bits i Atoms del MIT; la Fab Academy és una plataforma distribuïda d’educació i investigació en la qual cada Fab Labs opera com a aula i el planeta com a campus de la més gran universitat en construcció del món, on els estudiants aprenen sobre els principis, aplicacions i implicacions de la tecnologia de fabricació digital.

Mes info: Fab Lab Barcelona